Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
叙事 叙述
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[xu4 shi4 shi1 de5] (痹ㄆ钢) پاړکۍ;تڼ;جنګى بولله يا حماسه;حماسي;رزمى شعر;رزمي شعر;شعر;رزمي
[xu4 shu4 de5] (痹瓃) تشريحى;تشريحي;وصفي