Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
古代 古体 古典 古怪 古文 古物 古玩 古铜 古风
古怪 古怪的
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[gu3 guai4 de5 zi1 tai4] (┣篈) اکر بکر;پېش آمد;چارچلند;چال چلند;چلاو;چلن;چلند;چم;خرڅول;روش;رويه;سلوک;سيرت;غونی;ګوزاره;کړه وړه;لام لباس;مسخر ګي