Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
古代 古体 古典 古怪 古文 古物 古玩 古铜 古风
古玩
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 古玩
[gu3 wan2] () ځنډن;ځنډنی;قديم;قديمي;لرغون;لرغونپلور;لرغونپلوری;لرغونى;عتيقه شناس