Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
另一
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[ling4] () ادوی;بېل بېل;په جلاډول;په ځانګړې توګه;تارپه تار;جدا جدا;جداګانه;چپ له . . . څخه;ځان په ځان;ځان ځان له;ځان ځانته;ځانله;عليحده;فوټبال;ګوښی;على الانفراد;تار په تار;منفرداً;بېل
2. 另一
[ling4 yi1] () بل;بل څوك;بېلابېل;غيره;متمايز;هغه بل;يو بل;نور;بېل;غير
3. 另一个
[yi1 ling4 yi1 ge4] () بل;بل څوك;بېلابېل;غيره;متمايز;هغه بل;يو بل;نور;بېل;غير
4. 另一样子
[ling4 yi1 yang4 zi5] (妓) بل;بل څېر;بل ډول;بل راز;بل رنګ;بل شان;غيره;نور;ديګر;ساير;غير