Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
叫唤 叫声
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 叫唤
[jiao4 huan4] (酬) چيغه;چغول;چغېدل;برانډه;بغاره;هنګېدل;بغېدل;زيړۍ;بږلکه;آشول;غاوېدل;نارې سورې;ټمباري;کرږه;چرېدل;غلبله;نعره;هڼهڼېدل;غړمبېدل;کريغه;فرياد;جلۍ;غوغا;غړانګه;جړي;ناره
[jiao4 sheng1 de5] (羘) غوغو;جلی;غپ;غپا;غپند;غپهار;غپېدنه;غپېده;کغکی;کغهار;کغېدنګ;کغېدنه;کغېده;ټم;جلۍ