Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
名义 名产 名字 名望 名气 名胜 名著 名言 名誉 名词
selected terms: 10

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 名义
[ming2 yi4] (竡) اسم;افشار;اواز کول;بلل;په نامه بلل;تسميه;تعيينول;ټاکل;چيغه ور کول;حاضرول;رابلل;ږغ کول;رنګه;زهرورکول;ګمارل;ګومارل;لومړی نوم;مقررول;منصوبول;نام;نوم;نوم More…
2. 名产
[ming2 chan3] (玻) (چې اومه وي);(مواد);اساسي;اساسي برخه;اساسي توليدات;اصلي;اومه مواد;پنبه;دسټپلر ستنې;ډېر توليدېدونكى;ګيرا;لويه برخه;مهم;مهمه برخه;نوسى;وړۍ
3. 名字
[ming2 zi5] () اسم;افشار;اواز کول;بلل;په نامه بلل;تسميه;تعيينول;ټاکل;چيغه ور کول;حاضرول;رابلل;ږغ کول;رنګه;زهرورکول;ګمارل;ګومارل;لومړی نوم;مقررول;منصوبول;نام;نوم;نوم More…
4. 名望
[ming2 wang4] (辨) برم;تنشا;ښکارندوی;شهرت;عزت;مشهورتيا;نام;نوم;معلوم والی;نام وري;نامداري;نام ور;نامدار;نامي
5. 名气
[ming2 qi4] () اعتبار ګڼل;پوهيدل;تنشا;رنګه;شهوت;فرض كول;ګواتلی;نوم;رويداري، روی داري;نام;بول
6. 名胜
[ming2 sheng4] (秤) دنندارى دتماشى;منظره دار
7. 名著
[ming2 zhu4] (帝) شاهكار;شاهکار;وتلى اثر;بې سارى كار
8. 名言
[ming2 yan2] (ē) انتباه;پن;پند;ضرب المثل;كره وينه;متل;مقوله;تکيه More…
9. 名誉
[ming2 yu4] (臕) اعزازى;افتخارى;افتخاري;وياړى;وياړيځ;فخري;موقر
10. 名词性词
[ming2 ci2 xing4 ci2] (迭┦迭) بې ارزښته;تش په نامه;تصورى;جزئى;خيالى;دنامه;اعتباري;فرضي;رسمي;متعارف;ظاهري