Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
吱吱
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[zi1] () چر;چرار;چرچر;چرهار;چرېدل;چغا;چغهار;چغېدل;چڼ چڼ;چوڼا;چوڼېده;خرچهار;خرچول;خرچونه;شغهار;ګږ;ګږهار;ګزهار More…
[zi1 zi1 sheng1] (羘) چر;چرار;چرچر;چرهار;چرېدل;چغا;چغهار;چغېدل;چڼ چڼ;چوڼا;چوڼېده;خرچهار;خرچول;خرچونه;شغهار;ګږ;ګږهار;ګزهار More…