Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
吸引 吸毒 吸气 吸烟 吸管 吸虫
selected terms: 7

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[xi1 yin3 ren2 de5] (ま) په زړه پورې;جاذب;جذاب;دلفرېب;زړه راښکونکی;زړه راکښونکی;زړه کښونکی;زړه وړونکی;مرافعه طلب
2. 吸毒
[xi1 du2] (瑀) دارو;درمل;دواپاشي;دوايي
3. 吸气
[xi1 qi4] () (لكه سپى);استنشاق;بوى راښكل;بوى كښل;توس;توس كښل;څوڅل;څوس;څوسل;څوسوهل;څوسېدل;سڼول;سوغل;سوغول;سولېدل;سوڼل;سوڼول;سوڼونه;بويول;پزول
4. 吸气
[xi1 qi4] (蒩) سارا ښکل;ملفوظ
5. 吸烟
[xi1 yan1] (废) ګډو;(لكه دسګرټو);(لكه دغوښو;الېيل;چلم څکول;څكول;څکول;خړوسکه;دود;دود كول;دودګنول;دوده;دودول;ساتل;شنه لوخړه;كبانو اونور);لو;لوخړه;لوګول;لوګى;لوګى كول;لوګی کول;لوګی;دودي;څکل
6. 吸管
[xi1 guan3] (恨) انګاره;بروزه;بوس;پروړ;پلاله;دروزه;دک;سپين واښه;سواره;نېچه;خسړى;کانۍ;کاه;ټانګر;څنګرۍ;لموړه;تلۍ;خلى
7. 吸虫
[xi1 chong2] (挛) کړېڅی;(كښتۍ);تصادفى برياليتوب;دلنګر;دنېنګ لكۍ يا پر;شابېل;غشى;هغه برخه چه په مځكه كى ټينګيږى