Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[dai1] (馐) (اصط);(په موقتي توګه);(ترپايه);اتيتی;اټالول;اچه کول;ادامه ورکول;استوګن کېدل;استوګنه;استوګنه کول;انتظارايستل;اوسېدل;اوسېدنه;ايسارول;بهېدونکی;پاتې كيدل;پاتې کېدل;پرېمل;پړى;پنيز;په ځاى More…
2.
[dai1] (馐) (لكه دخوب);بې سدى;پريښاني;جذبات;جذبه;خوبولتيا;هك پكتوب;هېښه