Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
呈报 呈献 呈绿 呈请
呈请
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 呈请
[cheng2 qing3] (叫) ايل کېدل;تابع کول;تابع کېدل;تسليم كيدل;تسليمول;تسليمېدل;تن ورکول;څټ ګرول;خمېدل;سپارل;سر ټېټول;سر ور ته ټيټول;سلا ورکول;سلامي کېدل;شوغېدل;غاړه اېښودل;غاړه اېښول;غاړه More…