Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
告別 告发 告吹
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 告別
[gao4 bie2] () مخه ښه;پيلنه;بېلتون;په مخه ښه;خداپاماني;خداى پامانې;خدای پامان;خدای پاماني;وداع;په اماني;توديع;خداى پاماني
2. 告发
[gao4 fa1] (祇) شفتالو;خاتوری;خمارۍ;دشفتالوونه;شوتالو;کب نيول;کب نيونه;کب نيوی;ماهيګيري;مهی ګيري;خوماري;شلتالو
3. 告吹
[gao4 chui1] () پاته راتلل;پاتې کېدل;پارچاوېدل;پر زړه را اورېدل;ترنځول;خطا کول;خوساكېدل;ډوپه كېدل;ډېوالى كېدل;زړه;(په);اورېدل;زهيرول;سستول;غافلېدل;غړندول;غفلت کول;کړاغندول;کمزورول;کمزوري More…