Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[di3] (祟) ابترول;اوترول;ايرۍ وهل;برچول;برګول;بړوسول;بزه ګارول;بېزارول;پخسول;په غوسه کول;په قارول;تر سول;ترپوزې راوستل;توغمه کول;جوټول;جېسل;ځاځل;ځاڅل;ځورول;ځوکلول;حيرانول;خپه کول;خوابدي More…