Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
咯咯
咯咯叫 咯咯地 咯咯声 咯咯笑
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[ge1 ge1 jiao4] () ( كړيكى );اپيلل;په حرص خوړل;چيغه وهل;دفيل مرغ;ژرژر خوړل;غړچول;غړغړې وهل;كريږه كول;كړكى;کرکر کول;کرېدل;(کر کر کول);نغرل
[ge1 ge1 jiao4 sheng1] (羘) ( كړيكى );اپيلل;په حرص خوړل;چيغه وهل;دفيل مرغ;ژرژر خوړل;غړچول;غړغړې وهل;كريږه كول;كړكى;کرکر کول;کرېدل;(کر کر کول);نغرل
3. 咯咯地叫
[ge1 ge1 di4 jiao4] () کتکت;کرکر;کړتهار;کوټ;کوړت;دغه ډول ږغ كول;دهيلۍ كغ كغ;کر;کر کول;کرا;کراری;کرکر کول;کرېدل;(کر کر کول);کړت;کړهار;کوټېدل;يا همدغه ډول More…
4. 咯咯声
[ge1 ge1 sheng1] (羘) کتکت;کرکر;کړتهار;کوټ;کوړت;دغه ډول ږغ كول;دهيلۍ كغ كغ;کر;کر کول;کرا;کراری;کرکر کول;کرېدل;(کر کر کول);کړت;کړهار;کوټېدل;يا همدغه ډول More…
5. 咯咯笑
[ge1 ge1 xiao4] () (دپټى خولې خندا);کرا;کرکر کول;کرېدل;(کر کر کول);کړهار;مسكا;مسل