Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
哀思 哀悼 哀泣 哀辞
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 哀思
[ai1 si1] (玸) کهښت;خفګي;کرغړ;غمجنوالی;غمګيني;ارضا;اکاړي;آلام;التيماتوم;الم;الهنګ;بدبختي;بدقسمتي;بدمرغي;بده ورځ;بړبړ;بوساړه;بې More…
2. 哀悼
[ai1 dao4] (玸饱) تسليت;تعزيت;دل سوزي;همدردي;غمشريکي;لاس مښل;خواخوږي څرګندونه;خواشيني څرګندونه ;غمرازي
3. 哀泣
[ai1 qi4] (玸猒) استغاثه;انځکی;انګول;انګولا;آنګولا;انګولل;آنګولل;اوښکې تويول;ايسړ;برانډه;بژانګه;بلاڼه;بناړه;بوغاره;بوغارې وهل;پړنګېدل;پړینګ وهل;تروسه;تطبيقي;ټمېدل;چونګېدل;خوړانګې More…
4. 哀辞
[ai1 ci2] (玸勉) استغاثه;اشول;اله بله;الهنګ;انبول;انتحال;انګل;انګول;آنګولا;برغاست;برغو;بغاره;بورغی;پټن;پېټن;تا سف كوى;تاريخ نګاري;تزريق;ټانټارې;ټمباري;ټنډور;جاده;خواشينى كول;خولنګ;ژړا More…