Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
品位 品德 品格 品种 品系 品红 品绿 品脱 品蓝 品行 品貌
2. 品位
[pin3 wei4] (珇) آبترازو;پزړی;پوړۍ;پېر;تصنيفول;تماشاچي;ټولګى;ټولګی;جماعت;جومات;څنګه والی;څيری;درجه;ډله;رتبه;رقعه;سطح;سويه;صنف;طبقه;فريق;قطر;کلاس;لرلری;لېول;مرحله;نمبر;نمره;جنسيت;سورت;لمبر More…
3. 品德
[pin3 de2] (珇紈) اخلاق;تقوى;فضيلت;خوش اخلاقي;صلاح
4. 品格高尚的人
[pin3 ge2 gao1 shang4 de5 ren2] (珇蔼﹟) ابرومن;آبرومن;باشرفه;باطل;پر ځای;دپت څښتن;ددرنښت وړ;درناوى وړ;دروند;رويدار;شريف;شمله ور;عاليجناب;عزتمن;محترم;موجه;ادب کوونکی;پتي;ستمن
5. 品种间杂交的
[pin3 zhong3 jian1 za2 jiao1 de5] (珇贺丁馒ユ) ارجل;ارګجی;دورګه;زګړيلي
6. 品系
[pin3 xi4] (珇玒) اجتهاد;اهتمام;بج;پرېښونی;پېشېدل;پېلوډ;تپاس;تپېدل;تشبث;تشنج;تګ ودو;تلاش;تنګول;تنکى;ټيټکې;ټينګول;ټينکول;جختول;جدوجهد;جديت;جنس;جهاد;جهد;چکۍ سری;ځلې;څېر;خړپړتيا;خستګي;د زړه زور More…
7. 品红
[pin3 hong2] (珇) شير چايى رنګه;قرمزى;قرمزي
8. 品绿
[pin3 l?] (珇厚) غوره يي
9. 品脱
[pin3 tuo1] (珇叉) يوه پيمانه چه دنيم  ليټرنه لږ څه  زياته اود ګيلن تقريبااتمه بر خه كيږ ى يوپنټ برابردى د ٥٦٨ ره _ ليټر
10. 品蓝
[pin3 lan2] (珇屡) ( په جوارۍ كې );بخمل;بخمل وزمه ټوكى;بخملي;پالتو;دهوسۍ دسر نرم پوستكى;زياتي;ګټلى پيسې;مخمل;مخملي
11. 品行优良
[pin3 xing2 you1 liang2] (珇︽纔▆) نېک خوى
12. 品貌
[pin3 mao4] (珇华) زېږده پېږده;( پيښه );اشاعت;اشتراک;انتشار;بشره;بڼه;پديده;پيدايښت;تبارز;تظاهر;جنبه;چرغږ;چرګ بانګ;چرګ غږ;چیلو;څرګندېد نه څيره More…