Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
哨子
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[shao4] () مټه;پېرځی;( څارځاي );اوضاع;بست;پاولى;پايه;پړسېده;په دړو د اعلان ځړول;په يوه عهده ټاكل;پوستر;پوسته;پېک;تير;ځای پر ځای کول;ځايول;ځنځير;څېره کول;خاده;خازه;دپوځ څوكى;درجول;دسوداګرۍ More…
2. 哨子
[shao4 zi5] () شون شون;تولکه;بين;شکېلى;بېله;(توله وهل);پښهار;په شپېلۍ اشاره;په شپېلۍ تال ږغېدل;چورلۍ;خوله او مرۍ;دبرغو اّواز;دبړاسى بخار;سږا;شپېرکى;شپېلكى;شپېلكى كول;شپېلک;شپېلکی;شپېلکی More…