Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
哺乳 哺育
[bu4 ru3 dong4 wu4] (ㄅ笆) تى لرونكى ژوي;تي لرونکی;تییور;دژوو هفه ډله چه بچيانوته شيدې وركوى;غلانځور;غولانځه لرونکې;غولانځه لرونکی
3. 哺育
[bu3 yu4] (▅) ( فازى );ارګانه;بامل;پالنه;پيچ;تامين;خبرې;خبرې اترې;خښته;خسمانه کول;خواړه;خواړه تغذ يه مندكه;خواړه ور کول;خوراک;خوراکه;خوراکي More…
4. 哺育
[bu3 yu4] (▅) ارزاق;ازوغ;بوس;بيده;پروړ;تغذيه;تغذيه كول;چاغول;چاغېدل;څربول;څړ;خرټول;خواړه;خواړه ور کول;خوراك وركول;خوراک;خورول;خوړل;رس;رودنګ;روونه;زرۍ;شلنډول;غذا ورکول;غذايي More…