Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
唱头 唱本 唱歌 唱段 唱诗
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[chang4] (佰) (په شعر يابدلوكې);(لكه دمچۍ اّواز);بدلو اويا په ترانو خلك پر كار;بدلى ويل;بلل;پښېار;په جوش ويل;په سندرو;خوب اويا پر مستۍ راوستل;زڼېدل;ستايل;سندرې بلل;سندرې More…
2. 唱头
[chang4 tou2] (佰繷) ( پا يكپ موټر);( په عاميانه امريكا يې ژبه );او چتونه;جګونه;چټكتيا;دپنډوس اخيستل يا وهل;دګراموفون هغه برخه چې ستن وركښې ټومبلې وي;دموټر ګړندى كيدل;سپك موټر;سمون;ښه كيدل يا More…
3. 唱本
[chang4 ben3] (佰セ) (اوپيرا);د;صحيفه;كتاب اوبدلى;کتاب ګوټی;کتابچه
4. 唱歌
[chang4 ge1] (佰簈) غزل سرائي
5. 唱段
[chang4 duan4] (佰琿) اّهنګ;لار;مقام;موسيقي )
6. 唱诗班
[chang4 shi1 ban1] (佰钢痁) (دسندر غاړو);په كليسا كې دسندر غاړو ځاى;ډله;کورس