Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
啮合
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[nie4] (锟) ( په غاښو);(په غاښ);بېلول;ترتيبېدل;ژوول;شكول;غاښونه په لګول ځنې خوړل;مرتبېدل;پوڼيول;کړپول;چيچل;داړل;شپېلل;کرپول
2. 啮合
[nie4 he2] (锟) ( دجال );په جال كې اچول;په جال كې لوېدل;جال;جالۍ;دام;سره جار وتل;سورى;شبکه