Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
喂养 喂马
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[wei4] (笼) ارزاق;ازوغ;بوس;بيده;پروړ;تغذيه;تغذيه كول;چاغول;چاغېدل;څربول;څړ;خرټول;خواړه;خواړه ور کول;خوراك وركول;خوراک;خورول;خوړل;رس;رودنګ;روونه;زرۍ;شلنډول;غذا ورکول;غذايي More…
2. 喂养
[wei4 yang3] (笼緄) ارزاق;ازوغ;بوس;بيده;پروړ;تغذيه;تغذيه كول;چاغول;چاغېدل;څربول;څړ;خرټول;خواړه;خواړه ور کول;خوراك وركول;خوراک;خورول;خوړل;رس;رودنګ;روونه;زرۍ;شلنډول;غذا ورکول;غذايي More…
3. 喂马
[wei4 ma3] (侈皑) مېتر;استوارول;آماده کول;برتانوي;بڼه ورکول;پهېلول;پوڼي;تربيه ورکول;تشکيلول;ټېلیا;چمتو;چمتو کول;چمتوکېدل;ځان جوړول;ځان چمتوکول;خانه دار;داسانو More…