Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
喷出 喷发 喷嚏 喷回 喷射 喷水 喷油 喷溅 喷灌 喷火 喷管 喷粉 喷红 喷著 喷鼻
喷溅声
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[pen1 jian4 sheng1] (糛聁羘) (دخبروپه وخت كې);(لكه ناړې دخبرو په وخت كې);الوتل;ژوولى خبرې سپرغۍ;ژوولى خبرې كول;سپرغۍ الوزول;غاړه تازه کول;لاړې بادونه;لاڼې بادول;لاڼې بادونه;جزېدل