Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
嗡嗡
[ba1 ba1 de5 sheng1] (朵朵羘) او رېدونكى په پرله پسې ږغېدا;بلۍ مچۍ;بنګېدل;بڼېدل;بونېدل;بوڼېدل;پو كول;تيارخور;خرېدل;(د پشۍ);دشاتو دمچيو نر;ډمډاره;غلاوزه;لوز;لوزه;يكنواخته More…