Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
嗥叫
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[hao2] (剁) انګولل;آنګولل;تروسه;تطبيقي;چيغه;چيغې وهل;رغاندل;رمباړې وهل;روحیات څېړنه;ساندې وهل;غرغړې کول;غړۍ;غلبلې کول;كريغه;كسريږ;كيږې ياكر يغې كول;کړيکې وهل;کوکارې وهل;کولو کښل;ناړل;ټامباري More…
2. 嗥叫
[hao2 jiao4] (剁) ( لكه سپى چې بې دقار په حال كې كوى );دګل;ډوګول;ډونګهار;ډونګېدل;غربدنه;غرږل;غرږنه;غرږی;غرېدل;غورېدنه;غوسمېدل;ګواښل;ګواښېدل;ګواښېدنه;ګوسنډل;بونګېدل;ګورمېدل;ټمېدل;ګورهار;ټم More…