Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
嘟哝 嘟嘟
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 嘟哝
[du1 nong5] (故竞) غوټو;استوغان;تنګه;تنګى;حلق;حنجره;ستونى;ستونی;غاړه;لمړ;مرۍ;وتګی;ګلو;مرکنډ
[du1 du1 sheng1] (故故羘) ( دهارن ږغ );( لكه په شپېلۍ );ارن کول;ارن وهل;بغول;توتو;تى تيت;تى تيت كول;ټوټو كول;شپېلۍ كول;له ښكريا شپېلۍ ځمنه ږغ ايستل