Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[cheng1] (澍) (اّهنګ);(چه دكوم سندر غاړى يا الې په غاړه ود);(م);بم;په اركسټراكې دبم ږغ پارټ او پرخه;ټيټه او غم راوړونكى غاړه;دپاجى پمه پرده;دوله;ډبتېر;ډډ;ډډ ږغ;ډډ ږغ ايستل;ډډږغ كول;شرمښ;لېوه; More…