Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
囚室 囚犯 囚禁
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[qiu2] () زنداني;اړلی;اسير;ايسار;بندي;بنديوان;قيدي;لاس تړلى;لاس ګير;لېب;محبوس;بندۍ
2. 囚室
[qiu2 shi4] () زندان;جېل;بندي خانه;اړتون;بغره;بندي کول;بنديخانه;بي بي حوا;تواره;توقیفخانه;ټوکه;جوګړ;جونګړه;جېلخانه;جيل;حبس کول;حبسول;زنداني More…
3. 囚犯工厂
[qiu2 fan4 gong1 chang3] (デ紅) (امريكايي اصطلاح);(هغه موسسه چې دكاروړ سوالګر په كار اچوي);انګريزى اصطلاح);دار التاديبد معمولي مجرمانو داصلاح كولو زندان;دارالتاديب;دارالمساكين;مرستون
4. 囚禁
[qiu2 jin4] (窽) اسارت;ايسارتيا;بردګي;بندګي;بنده ګي;غلامي;اسيري;اسر;بندوالی;نيولتيا;بندي توب