Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
围以 围兜 围嘴 围城 围攻 围道
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[wei2 yi3 qiang2] (瞅鲤) لوزی;( جدار );النګه;په ديوال بندول;په ديوال ساتل;په ديواله وهل;په ديواله بيلول;جدار;چوټۍ;حصار;دننه مخ;دور;دېوال;ديوال وزمه;ديوالو More…
2. 围兜
[wei2 dou1] (瞅奥) پېش بند;چکل;څښل;څکل;څېښل;شومل;شومول;ګوټل;لېرګيرک;لير ګيرك;ناړک;يو ټوكرچه دماشوم تر غاړه تړل كيږى چه كالى يې ككړ نشى
3. 围嘴
[wei2 zui3] (瞅糒) (په بګۍ كې);پيش بند;دچوپړ دكښينا ستلو ځاى;دعراچې دچلوونكى چوكى يا ځاې;لمن
4. 围城
[wei2 cheng2] (瞅) (محاصره);ايسارونه;پانګونه;توره تېښته;چارپېريدنه;سرمايه ګذاري;قلابندي;ګدۍ;كلابندي;کلابندي;محاصره;کلا ماتوونکی;انحصار;كلابند;كلابندول
5. 围攻
[wei2 gong1] (瞅ю) په سترنج كې كشت ومات;ما يوسى;مات;ماته
6. 围道
[wei2 dao4] (瞅笵) کانتور;(لكه دسيند);په ليكو يا كرښوكې ايسار شوې يا احاطه شوى مورګه;حاشيه;څنډه;خاكه;طرح;غاړه;كانتور;شبح