Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

2.
[ben4] (尸) پورې کول;د کار ملګری;متحدول;نسکيرول;مليا;وصلت;پنډول;پخلاكول;سره جوړول
3.
[ben4] (尸) ګړد;باروت;بې اورزښته شى;پوډر;جسد;خاکه;خاوره;خاورې;خاورى;دارو;دوړه;دوړول;دوړى;دوڼ;ږږ;رنجک;سفېده;غبار;ګرد;ګرز;کسيا;ګرځ;لوخړه;مځكه;مټ;خاک