Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
坏了 坏事 坏人 坏处 坏心 坏批 坏死 坏的 坏透
[huai4 liao3 de5] (胊) اوجاړ;بنجړ;بوږه;تبا;ټنډر;څټ کوری;څټکوری;خانه خراب;ډوره;شلولی;شوک پوک;ګاړ;ګډ;کنډوکپر;کورګډی;لتاړ;مات;مات رامات;مخروب;منکس;ميرات;ننوتی;وجاړ;وران ويجاړ;عارضه More…
3. 坏事
[huai4 shi4] (胊ㄆ) بېخ کني;خانه خرابي;کوروراني;نړونه;اکرۍ;البانيا;اوجاړول;بربادول;بربادېدل;بربادي;بېرانه;بېرانول;پوپناكول;تبا More…
4. 坏人政府
[huai4 ren2 zheng4 fu3] (胊現┎) ترټولوبدحكومت;دخورابدوكسانو حكومت
5. 坏处
[huai4 chu3] (胊矪) تاوان;زيان;ضرر;نوخسان;زيان کاري;خساره;نقص
6. 坏心眼
[huai4 xin1 yan3] (胊み泊) تروالی;ترش والی;تروبی;تريووالی;سرکه;تريووالى
7. 坏心眼的人
[huai4 xin1 yan3 de5 ren2] (胊み泊) (دطحال;انزواپسند;باتريا;بدغونى;تروشمخی;تنګ;(په);توغمه ناك;دتوري;دتيلي);عبوس;غروړی;كينه كښ;كينه ناك
8. 坏心眼的女人
[huai4 xin1 yan3 de5 n? ren2] (胊み泊) ګيدړه;بدخلقي او ناندرۍ وهونكې ښځه;لومبړه;سپېرلم;تروری;لمبړه;بږوه
9. 坏批评
[huai4 pi1 ping2] (胊у蝶) بدنامى بد خويى;بې آبرويي;بې آبي;بې اعتبارې;بې اعتباري;بې اهميتى;تور مخی;تورمخي;رسوايى;سپك تيا;سر ټيټی;سرتوري;کوز ګوري
10. 坏死
[huai4 si3] (胊) بې عزته کول;تحقيرول;ترټل;توهينول;ځپل;ځځېرل;خورول;سپكول;سپکول;سپي;(د);تر کونه ايستل;ستول;سر تورول;شرمول;شنډول;نفس وژل;وژل
11. 坏的
[huai4 de5] (胊) ( مشكل );بد;بد بخته;بلا;بيمار;په ناوړه توګه;جلبل;خراب;درد;دردمن;رنځړى;رنځمن;رنځور;رنځورغاړى;سرير;سوهېدونکی;ګران;کانه;کړاوو;مريض;مصيبت;مضر;ناجوړه;ناجوړی;ناروغ;ناروغ More…
12. 坏透地
[huai4 tou4 de5] (胊硓) په بدكارۍ;په بدۍ