Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
堕落
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[duo4] (糧) بد اخلاقه;بدکرداره;بدلاري;بې لارې;ټيټېدل;ځان کښل;رهزني;سنګساره;ښويېدلی;فاسد;فاسدېدل;فحاش;ګارېدل;كم اصل;كمسل كېدل;کنجر;له لارې وتلی;منحط
2. 堕落
[duo4 luo4] (糧辅) بدعمل;بدعملي;بدکاري;بدکرداري;بدلامي;بډې;تطميع;رشوت;رشوتخوري;فحاشي;فحشا;فساد;ګمراهي
3. 堕落的
[duo4 luo4 de5] (糧辅) بد اخلاقه;بدکرداره;بدلاري;بدو;بدى;بې لارې;ټيټ;زېبائي;ښويېدلی;غږ;غورېدنګ;فايد ملعون;فحاش;کنجر;له لارې وتلی;لوچك;ردول;غندل
4. 堕落者
[duo4 luo4 zhe3] (糧辅) ( مرتد );بې ځايه استعمال;بې طرفه;بې لارې;غلطه معناكول;ګارول;كږول;كلپمړتت;كلپي راګرځېدنه;کغاچول;کلپول;له لارې ويستل;ناوړه تعبير;ناوړه تعبيرول