Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿

selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[gang1] (茱) امبار;پټګنۍ;پوټکی;پوټۍ;ټارۍ;ټوپنۍ;ټيکرۍ;خټکی;ډومبسکه;ډېرۍ;سنګر;شاګۍ;غر;غرګى;غونډۍ;غونډۍګوټې;کوټه;کورۍ;کوړه;لدړه;مدور;ډوپکنۍ;توره;ډپ;غنډکۍ