Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
塑料 塑胶
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 塑料
[su4 liao4] (鹅) (لكه دپلاستيك هنر مند);پالاسټيکي;پلاستک;پلاسټيک;پوسته چې په هر قالب كښې ولويږي دهغه شكل اختياروي;نرم;;پلاستيکي;مصالح
2. 塑胶
[su4 jiao1] (鹅溅) (لكه دپلاستيك هنر مند);پالاسټيکي;پلاستک;پلاسټيک;پوسته چې په هر قالب كښې ولويږي دهغه شكل اختياروي;نرم;;پلاستيکي;مصالح
3. 塑胶的
[su4 jiao1 de5] (鹅溅) (لكه دپلاستيك هنر مند);پالاسټيکي;پلاستک;پلاسټيک;پوسته چې په هر قالب كښې ولويږي دهغه شكل اختياروي;نرم;;پلاستيکي;مصالح