Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
塞尔 塞浦
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[se4] (峨) ( لنډاستوانه );پسټون;پيسټن;ماشينو كښى هغه خوځنده پرزه چه قوت اخلى اوبلىپرزى ته يى وركوي
2.
[se4] (峨) بنګوله;بې علمه;بې وقوفه;بېخبره;پرشاتګی;جاهل;خراپ;دتياره فكر خاوند;رجعت پرست;رجعتي;ګول;هغه چې منور نه وي
3. 塞尔特
[sai1 er3 te4] (峨焊疭) په سيلټکي کورنۍ پورې تړلي;سيلټكي ژبه
4. 塞尔维亚
[sai1 er3 wei2 ya4] (峨焊蝴ㄈ) صرب
5. 塞浦路斯
[sai4 pu3 lu4 si1] (峨隔吹) قبرس