Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
填土 填塞 填密 填满 填装
selected terms: 5

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 填土
[tian2 tu3] (恶) براق;بند;پټم;پوټی;درم;توده;ډکه;درز;پوله
2. 填塞
[tian2 se4] (恶峨) اټېرل;اځۍ;اصل;اومه مواد;بردمول;بندول;پرازيټ;پېمدل;تخته كول;تخته کول;ټکوهل;ټوګ;ټوكر;ټومبل;جوهر;چاغول;چاغېدل;چال;چخول;ځانګړې More…
3. 填密
[tian2 mi4] (恶盞) باربندي;بارجامه;بلېږدونه;بلېښنه;خانه پري;خوڅېدنه;ډکتوب;ډکتيا;ډکوالی;ډکونه;ډکېدنه;ډکېده;موم جامه;بارونه;بالښتک;برابري
4. 填满
[tian2 man3] (恶骸) (په خوړو);(لكه دا زموينى دپاره);اپېلل;بردمول;په بېړه مطالعه كول;په خوړو ډكول;پېمدل;ټنډول;چاغول;چاغېدل;څربول;خرټول;ډکول;ژرژر خوړل;سيخل;شلنډول;غړچ وهل ◊ [tian2 More…
5. 填装
[tian2 zhuang1] (恶杆) ( حساب );ابتدا;اصلي;اعلى;اهک;اهېر;اول;اولاً;اولنی;اولين;بلم;په كار اچول;پيل;تيارول;ځواني;خوراښه;ډېر ښۀ;ړومبنى;ړومبى;سترګې سپينېدل;عالي;عمده;غوره;لوړ;لومړنى;لومړى;متباين More…