Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
境遇
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 境遇
[jing4 yu4] (挂笿) (محيط);اوضاع;پېښه;تشريفات;حال;حالت;ځرنګوالى;شاوخوا;شرط;ضع تفصيل;قضيه;کيفيت