Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
墓地 墓志 墓穴
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 墓地
[mu4 di4] (褂) مړتون;ګورستان;مزارستان;قبرستان;اديره;جلګه;جېرګه;لويه هديره;مدفن;مړستون;مړيستون;مقبره;هديره;مړېستان
[mu4 zhi4 ming2] (褂粁皇) خازه;ډبرليك;ښاځه;سرخازه;كتيبه;کېڅ ډبره;کېڅليک;لخڅۍ;ليك لرونكي شناخته ياتبۍ;کتابه;شناخته ◊ [mu4 zhi4 ming2] (褂粁皇) خازه;ډبرليك;ښاځه;سرخازه;كتيبه;کېڅ More…
3. 墓穴
[mu4 xue2] (褂マ) ګور;کېڅ;انځورونه;باوري;بږرګی;بغره;په کوم ځاى کښې چې مړى ښخوي;تربت;تورلحد;تورې خاورې;ټوکه;جدى;جویچه;حكاكى كول;خښول;دروند;دقبر More…