Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
壳子 壳菜
selected terms: 2

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 壳子
[ke2 zi5] (催) ( دزين چكن شوى پوښ );( سيو );چركۍ;سبب;كورجوړونه
2. 壳菜
[qiao4 cai4] (催垫) دتروواو بويو ډول تۍ لرونكى ژوزى چې په اروپا كې دخوړلو دپاره استعماليږي;دمركزي امريكې يو ډول صدف لرونكى ژوى چې تڼۍ ورڅخه جوړيږي;قالب;کينډۍ;ماهي غوږ