Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
大主 大事 大人 大使 大便 大农 大力 大吹 大地 大声 大夫 大头 大姐 大娘 大学 大家 大屠 大惊 大意 大教 大方 大木 大气 大流 大灾 大理 大电 大盘 大约 大而 大肠 大胆 大能 大腿 大臣 大自 大草 大袋 大西 大豆 大败 大赦 大路 大车 大选 大部 大都 大量 大镰 大鹿 大麦
大农场
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[da4 nong2 chang3] (笰初) بانډه;څړ ځاى;ميږو اونورو مالو ساتنه كيږى;هغه ځاى ياكښت چه په هغه كى داسانو;ورشو