Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
大主 大事 大人 大使 大便 大农 大力 大吹 大地 大声 大夫 大头 大姐 大娘 大学 大家 大屠 大惊 大意 大教 大方 大木 大气 大流 大灾 大理 大电 大盘 大约 大而 大肠 大胆 大能 大腿 大臣 大自 大草 大袋 大西 大豆 大败 大赦 大路 大车 大选 大部 大都 大量 大镰 大鹿 大麦
selected terms: 58

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[da4 zhu3 jiao4] (毙) ستر اسقف;ستر پادري;لوی اسقف
2. 大事
[da4 shi4] (ㄆ) پېښاو;پېښه;پېش آمد;تبارز;تظاهر;تيار;جلوس;جلوه;حادثه;حتی;دنيايي;روغ;رویداد;سانحه;عارضه;غوړېکه;قضيه;کردار;لاريون;لياريون;مارش;مصيبت;نتيجه په سپورتى لوبو كې شرط More…
3. 大人
[da4 ren5] () بالغ;بالغېدل;پيغامبر;پيلستی;جګ;جليل;ځوان;ځومبک;ژڼى;ستر;شازادګۍ;لوی;نو بالغ;ابلوڅ;رسيده;زبرګ;بشپړ ◊ [da4 ren5] () بالغ;نو بالغ;رسيده;زبرګ
4. 大使馆
[da4 shi3 guan3] (ㄏ繻) دسفيرانو هيات;سفارت;سفارتخانه;فارت
5. 大便
[da4 bian4] (獽) خړل;عمل کول;عمل ورتلل;غول کول;څرېدل;غول;غائط;پچه
6. 大便干燥的
[da4 bian4 gan1 zao4 de5] (獽爱狸) ټېغ ټمبه;عملبند;قبض;نسګير;منقبض
7. 大农场
[da4 nong2 chang3] (笰初) بانډه;څړ ځاى;ميږو اونورو مالو ساتنه كيږى;هغه ځاى ياكښت چه په هغه كى داسانو;ورشو
8. 大力
[da4 li4] () په زور;په سختۍ;جداً
9. 大吹大擂
[da4 chui1 da4 lei2] (据) بى ځايه ځان ښكاره كونه;تظاهر;ځان ښودنه
10. 大地图
[da4 di4 tu2] (瓜) ( په افريقاكې );( نقشه );اتلس;اطلس;داتلس غر;يو ډول ټوكر;اټلس
11. 大声地
[da4 sheng1 de5] (羘) هسک
12. 大声的
[da4 sheng1 de5] (羘) دتعجب;دحيرانتيا
13. 大夫
[dai4 fu5] (ひ) درملګر;دکتور;دوکتور;ډاكتر;ډاکټر;طبيب;علاج کوونکی;علاجول;درمل ګر;درملی;داروګر;داکتر;درمل
14. 大头钉
[da4 tou2 ding4] (繷皏) ( دبېړۍ );اباتول;ابادول;اندرتل;اندرول;برېز;بېج;پلكه;پلکه;په پړى تړل;تخم;ټينګل;خام کوک کول;خسک;دبېړۍ دتك لار;دسياست پركږه لار تلل;زګېړل;زڼه;شپږۍ;شينيه;كږه وږه لار;ګل More…
15. 大姐
[da4 jie3] (﹋) بي بي
16. 大娘
[da4 niang2] (甉) خاله;تنداره;ترنداره;کاکۍ;اکانې;امکه;پوپو;ترور;ترورۍ;تند يار;توړۍ;د کاکاماينه;دماما يا نيايي ښځه;دمورخور;عمه;تورۍ;ماسي;مامي
17. 大学
[da4 xue2] (厩) پوهنتون;يونيورستي;برى ليک;پوهنتوني;دارالفنون;دپلوم;ديپلوم;ډګري;ډيپلوم;سند;شهادتنامه
18. 大学生
[da4 xue2 sheng5] (厩ネ) زده کوونکی;زده کوونکې
19. 大家
[da4 jia1] (產) عموم;درست;هرڅوک
20. 大屠杀
[da4 tu2 sha1] (監炳) پوپنا كول;ټول وژل;ټولوژنه;ټوليزه وژنه;چړ;چړاو;چوړول;ډبرول;ډله یيزه وژنه;ذبح;ستره وژنه;سټول;سټونه;سټېدنه;عام قتل;عام وژنه;کناري;قتلان;بونه;قتل;ډلوژنه;قتلِ عام