Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
太古 太大 太好 太子 太平 太阳 太阴
太平洋 太平门
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[tai4 ping2 men2] (びキ) (لكه له ميدان يا صحنې څخه);(له دنيا);باسل;برامد;بهرول;تيرېدنه;خارجېدل;خارجېده;خروج;دوتولار;سترګې پټونه;مخرج;مړينه;واته;وتل;وتنه;وتوځى;وتونځی;عزيمت;پند;رخصتي