Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
太古 太大 太好 太子 太平 太阳 太阴
太阳年 太阳黑
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[tai4 yang2 hei1 zi3] (び锭堵) لمرداغ;هغه تورداغ چې دلمر پرمخ كله كله ښكاره كيږي