Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
夺去 夺取 夺得 夺权 夺还
selected terms: 7

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[duo2] (管) (دخبرو يا بدلو);(لنډ وخت);اخاڼل;الوزول;اينداره;پارچه;تښتول;توکرکى;توکری;ټوټه;جسامت;چورول;چوړ;څه ناڅه;څېښتونه;رنګ;شېبه;غوټه كول;قبضه کول;كپ;كپول;کېږدل;لږه برخه;منګچه;لنډګنډ
[duo2 qu4 sheng1 ming4] (管ネ㏑) ترنځول;زهيرول;سستول;غړندول;کړاغندول;کمزورول;کمزوري کول
3. 夺取
[duo2 qu3] (管) ( اصط );( جمع);( لكه دكوى د خيال );( ناروغى );( ناروغى);په لاس راغلي پيسې;جاذب;جذاب;څکېړنه;څيريدونكي;دلفرېب;زړه راښکونکی;زړه کښونکی;زړه وړونكى;زړه More…
4. 夺取律师资格
[duo2 qu3 l? shi1 zi1 ge2] (管畍戈) (دوكالت له حق څخه);دوكالت له حقه محرومول;دوكيلانو له ټولنى څخه ايستل;محرومونه
5. 夺得
[duo2 de5] (管眔) (دانعام);اخستل;اويزاندول;برمته;بس کول;بندول;پارچاوول;پارچاوونه;په زور ياچل نيول;په زورياحيله نيونه;تباهي;تم کول;تمول;توقيفول;چوارول;ځړول;ځوړندول;دجرثقيل وړه More…
6. 夺权利
[duo2 quan2 li4] (管舦) دتابعيت له حق څخه محرومول;درايى له ور كولو څخه محرومول;د رايې له حقه بې برخې كول;د رايې له حقه محرومول
7. 夺还
[duo2 huan2] (管临) بيااخيستل;بياعكس اخيستنه;بيانيول;مستردول