Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
奉承 奉献 奉现 奉行
奉承 奉承的 奉承者 奉承语
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 奉承
[feng4 cheng2] (┯)  زړه وړونكى;خوش اخلاق;خوش خلقه;خوش خويه;خوشاله كوونكى;دلچسپ;زړه راښكونكى;شهيد;زړه پوري;ښايستوکی;زړه وړونکی;خوشنما;خوښ;اغلي;مستحب;پسنديده;ښاغلی;پسند
[feng4 cheng2 de5] (┯)  زړه وړونكى;خوش اخلاق;خوش خلقه;خوش خويه;خوشاله كوونكى;دلچسپ;زړه راښكونكى;شهيد;زړه پوري;ښايستوکی;زړه وړونکی;خوشنما;خوښ;اغلي;مستحب;پسنديده;ښاغلی;پسند
3. 奉承者
[feng4 cheng2 zhe3] (┯) څټلی;خوشاټر;لېږمى;بوټپاکی;چاپلوس;خایه مال;خوشامندګر;ډرپل;ژانی;ژباون;غوړژبی;غوړه مال;لمغړى;لمغړی;لوڅکی;ليت;متملق;مداح;ژباوڼ;سادو
4. 奉承语
[feng4 cheng2 yu3] (┯粂) تملک;ټيټپاس;بوټ پاکي;پوجا;پيشوبازي;تملق;ټيټال;ټیټال;چاپلوسى;چاپلوسي;خوشامند;خوشامندي;ژانه;غوړمالي;غوړه مالى;لابوړې;لابوړي;للوپتو;لېږمي;مداحي;خوش امندي;خوش More…