Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
奉承 奉献 奉现 奉行
奉行
selected terms: 1

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 奉行
[feng4 xing2] (︽) ادامه ورکول;پسې اخيستل;پښې;(پسې لوڅول);پلټل;تعقيبول;ځغلول;څېړل;درېړ;دوام وركول پسې كيدل;سپړل;ګروېږل;لټول;نيول;ازارول;څارنه کول;څارل;پسې كېدل