Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
奔去 奔忙 奔跑
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[ben1] (゜) ځغستونکی;سودا;منډې وهونکی;مهاري;ځغلند
2. 奔去
[ben4 qu5] (゜) (لكه ددرده);اشترنګ;المسور;الوتونکی;بې تابي;بې صبري;بېحوصلګي;پراويز;په شدت او چابكى سره تاوېدل;تپېدل;تلوسه;جلو;دلمنى حاشيه;شترنګ;طيار;غوسه
3. 奔忙
[ben1 mang2] (゜Γ) (په شورما شور په درب او دروب;بېړه كول;بيړه تلوسه;تاوېدنګ;حركت نا كراري;شورماشور;غاو;غورپژ;ګڼ ګڼ;تکاپو;محشر;زغلېده;تک;تلاښ
4. 奔跑
[ben1 pao3] (゜禲) ځغلا;تک;ځغستا;(;(لكه په انتخاباتو كې);(لكه په كتاب كې);(لكه پورله بانګ څخه;(لكه دپوزې);(لكه دنايلو نى جورابې);اجرا کول;اداره كول;اداره کول;ارزښت More…