Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
奴化 奴性 奴隶 奴颜
selected terms: 8

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[nu2] (ィ) اومه ليټۍ;بنده;په زړه ملهم ايښول;حلقه بکوش;دغلامۍ;دمرييتوب;زرخريد;غلام;ګرا;كرارول;کنيزه;مريي;مريی;مرييتوب كول;ملهم;ملهم ايښول;ملهم كول;مملوک;وينځه;حلقه به More…
2. 奴化
[nu2 hua4] (ィて) اسيرول;غلامول;مو يى كول;وينځه;مغلوبول;غُلامول;مريي كول
3. 奴性
[nu2 xing4] (ィ┦) پاجيتوب;پستي;ټيټتوب;ټيټوالى;ټيټوالی;چنډالتوب;چورلنډي;رذالت;سپېګانه;سپيتی;ښکته والی;سکوزي;غلامي;کچه توب;کېستی;مرييتوب;نوكري;تملک;ټيټپاس
4. 奴性地
[nu2 xing4 de5] (ィ┦) عبيدانه
5. 奴隶
[nu2 li4] (ィ刘) اومه ليټۍ;بنده;په زړه ملهم ايښول;حلقه بکوش;دغلامۍ;دمرييتوب;زرخريد;غلام;ګرا;كرارول;کنيزه;مريي;مريی;مرييتوب كول;ملهم;ملهم ايښول;ملهم كول;مملوک;وينځه;حلقه به More…
6. 奴隶制度
[nu2 li4 zhi4 du4] (ィ刘) بردګي;بنديګري;غلامي;مريي توب;بندګي;اسارت;بنده ګي;دغلامۍ رسم;ستونځه;كړاو;مرېيتوب;مرېييتوب;مريتوب;مريېږتوب;مريى ساتنه;مريی واله;مرييتوب;تعبد;په پټوسترګواطاعت
7. 奴隶地位
[nu2 yi4] (ィ刘) اسارت;بردګي;بندګي;بنده ګي;تو كرى;غلامى;غلامي;مرييتوب
8. 奴颜婢膝地
[nu2 yan2 bi4 xi1 de5] (ィ肅盇渐) عبيدانه