Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
妓院
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[ji4] (Р) پلشته;قحبه;لولۍ;( دپيسو دپاره );بدلمني كول;پلېشته;زلينه;زناكول;شتاوه;شليته;فاحشه;كاسيره;كچنۍ;ګډۍ;کاسيره;کچنۍ;کنجرۍ;کنچنۍ;نوچۍ;شتاهه
2. 妓院
[ji4 yuan4] (Р皘) رندي خانه;درمغول;فاحشه خانه
3. 妓院老板
[ji4 yuan4 lao3 ban3] (Р皘ρ狾) ( مرده ګاو );بړوه;بړوۍ;بوړى;بغری;بړوا;قرمساغ;دﻻل