Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
姨太 姨妈 姨母 姨父
selected terms: 4

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
[yi2 tai4 tai4] (びび) صيغه شوى ښځه;هغه ښځه چه دسړى ما ينه نه وى خو هغه ساتلى وى;سوريته;کنيزه;مينځه;سهېله
2. 姨妈
[yi2 ma1] (洱) خاله;تنداره;ترنداره;کاکۍ;اکانې;امکه;پوپو;ترور;ترورۍ;تند يار;توړۍ;د کاکاماينه;دماما يا نيايي ښځه;دمورخور;عمه;تورۍ;ماسي;مامي
3. 姨母
[yi2 mu3] (ダ) خاله;تنداره;ترنداره;کاکۍ;اکانې;امکه;پوپو;ترور;ترورۍ;تند يار;توړۍ;د کاکاماينه;دماما يا نيايي ښځه;دمورخور;عمه;تورۍ;ماسي;مامي
4. 姨父
[yi2 fu4] () کوکا;ترورمېړه;نوی;اكا;اکا;تره;دترور مېړه;سلا ورکول;سلاګر;سلاکار;كاكا;ماما;کاکا;کاکو;عمو;ماماجي;مامک;نيايه