Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
威信 威尔 威慑 威武 威胁
selected terms: 6

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1. 威信
[wei1 xin4] (獺) پرستيژ;پت;پرتم;پرستېژ;حيثيت;شهرت;نفوذ;شان;حيثت
[wei1 er3 shi4] (焊) (ژبه;دشرط له ور كړې څخه دغولولو په واسطه غاړول;دويلز;شى);له تړون څخه په بې پتۍ غاړه غړول;وګړى
3. 威慑
[wei1 she4] (泥) ډارونه;راګرځونه;مخنيوى
4. 威武的
[wei1 wu3 de5] (猌) پهلوان;تورکښ;جګړه مار;جنګ کوونکی;جنګجو;جنګيالى;ژوبلور;ژوبلوری;سرماتوک;سوټه مار;شتی;غېږباز;لچر;مبارز;قلنګي;مجاهدانه;جګړنی;کلنګي
5. 威胁的
[wei1 xie2 de5] () تهديدآمېز;سهمناک;خونړی
6. 威胁者
[wei1 xie2 zhe3] () بړچ;پټکه;پټله;پېشرو;تهديد;تهديدول;چېړ;خرپېدل;خطره;دبکه;دپکه;دړکه;دؤ;(په);دؤ کېدل;ډار;ډارونه;زورنه;زېرل;سترګې برغټول;سترګې برګول;غاښ چيچنه;غاښ More…