Chinese Pashto Dictionary 中文 普什圖文 字典 [Testversion]
;
亿 仿 使 便 媿 嫿 宿 寿 尿 岿 广 廿 忿 怀 槿 樿 沿 洿 湿 穿 窿 簿 线 绿 耀 西 访 贿 轿 退 饿 驿 鮿 鹿 齿
媚词
selected terms: 3

Give us a like, if you really like us! که ستاسو دغه پاڼه خوښيږي نو يې لطفا په يو لايک ونازوئ
1.
[mei4] (碅) افسون ګر;اوده ګر;اوده لرونکی;جاذب;جذاب;جذبوونکی;خماري;دلفرېب;دم ګر;رعنا;زړه راښکونکی;زړه کښونکی;زړه وړونکی;لطيف;نظر وړونکی;کوډګډ;اسري;دل ربا;ښايستوکی;دل جوی;ظريف
2.
[mei4] (碅) پاړوګري;اغوا کول;افسون;اګرېمان;اوده;اوده کول;اودوم;اودې لاندې راوستل;(د);اودې لاندې کول;ايسم;بند;پاړه;پاړو;پړ;پوسل والی;پيمختوب;تاويز;تر جادو لاندى را وستل;تعويذ;ټوټکه;ټيپ More…
3. 媚词
[mei4 ci2] (碅迭) تملک;ټيټپاس;بوټ پاکي;پوجا;پيشوبازي;تملق;ټيټال;ټیټال;چاپلوسى;چاپلوسي;خوشامند;خوشامندي;ژانه;غوړمالي;غوړه مالى;لابوړې;لابوړي;للوپتو;لېږمي;مداحي;خوش امندي;خوش More…